Danh mục KÍNH CƯỜNG LỰC

Kính Cường Lực 5LY

CHI TIẾT SẢN PHẨM A. Báo giá kính cường lực temper 1. Giá kính cường lực 8mm (8ly): 550.000 đ/m2 2. Giá kính cường lực 10mm (10ly): 650.000 đ/m2 3. Giá kính cường lực 12mm (12ly): 750.000 đ/m2 4. Giá kính cường…

Kính Cường Lực 8LY

CHI TIẾT SẢN PHẨM A. Báo giá kính cường lực temper 1. Giá kính cường lực 8mm (8ly): 550.000 đ/m2 2. Giá kính cường lực 10mm (10ly): 650.000 đ/m2 3. Giá kính cường lực 12mm (12ly): 750.000 đ/m2 4. Giá kính cường…

Kính Cường Lực 10LY

CHI TIẾT SẢN PHẨM A. Báo giá kính cường lực temper 1. Giá kính cường lực 8mm (8ly): 550.000 đ/m2 2. Giá kính cường lực 10mm (10ly): 650.000 đ/m2 3. Giá kính cường lực 12mm (12ly): 750.000 đ/m2 4. Giá kính cường…

Kính Cường Lực 12LY

A. Báo giá kính cường lực temper 1. Giá kính cường lực 8mm (8ly): 550.000 đ/m2 2. Giá kính cường lực 10mm (10ly): 650.000 đ/m2 3. Giá kính cường lực 12mm (12ly): 750.000 đ/m2 4. Giá kính cường lực 15mm (15ly): 1.450.000 đ/m2…

BÁO GIÁ KÍNH MÀU

CHI TIẾT SẢN PHẨM BẢNG GIÁ THI CÔNG “KÍNH MÀU” ỐP BẾP TRANG TRÍ STT                Nội Dung Đ/Vị  Đơn Giá A Kính màu ốp bếp/ kính màu ốp tường/ mặt bàn kính màu (đã…